Vi erbjuder:


• Korrekturläsning och språkgranskning. Allt från rättning av rena stav- och korrekturfel till

ingående granskning av grammatik, meningsbyggnad, begriplighet och hur språket flyter.


• Redigering. Sammanställning och språklig redigering av ett material som behöver

bättre form och struktur.


• Redaktörsläsning. Såväl språklig som innehållslig genomgång av en text och förslag

på hur den kan förbättras.


• Översättning från engelska, tyska, danska och norska till svenska. Alla typer av texter.


• Översättningsgranskning. Vi granskar översättningar från engelska, tyska, danska och norska

till svenska och säkerställer kvaliteten i dem.


• Transkribering och inskrivning av texter.


info(a)olofm.se