Ett urval av våra tidigare uppdrag


Studentlitteratur

Tinget återställt. En introduktion till actor-network-theory, Bruno Latour.

(Redaktörsarbete, språk- och översättningsgranskning, korrekturläsning)


Personlighetens socialitet. En berättelse om Jaget, Duet och Miget, Lars-Erik Berg.

(Korrekturläsning)


Samhällsvetenskaplig metod, Matthew David & Carole D. Sutton.

(Redaktörsarbete, språk- och översättningsgranskning, korrekturläsning)


Industriell ekonomi. Grundläggande ekonomisk analys, 2 uppl., Lantz/Isaksson/Löfsten. (Under utg.)

(Korrekturläsning)


Fastighetsvärdering och marknadsanalys, Fredrik Brunes.

(Redaktörsarbete, språkgranskning, korrekturläsning)


Om samhället, Anthony Elliott & Bryan S. Turner.

(Korrekturläsning)


Att förbättra skolan för alla, Bryk et al.

(Språk- och översättningsgranskning)


Att skapa en språkrik matematikundervisning, Sandra L. Atkins

(Översättning)


Bokförlaget h:ström

Iscensättandet av Solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda

gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912, Christian Widholm. Doktorsavhandling

i historia. (Korrekturläsning och språkgranskning)


Nationalekonomins och beskattningens huvudprinciper, David Ricardo.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Goda medborgare och onda tider? Svensk demokratipolitik och myten om den

passiva medborgaren, Peter Strandbrink & Linda Åkerström.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Inledning till filosofin, Friedrich von Schelling. (Korrekturläsning, språk- och

översättningsgranskning)


Paradisfågeln, Louis Paul Boon. (Korrekturläsning och språkgranskning)


Maskinbetjänterna. Med Folke Fridell längs arbetslinjen, Jan-Ewert Strömbäck.

(Korrekturläsning, språkgranskning och redaktörsarbete)


Liber

Poststrukturalism. Metodologi, teori, kritik, Marcus Herz & Thomas Johansson.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Professionsteori. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället, Thomas Brante. (Under utg.)

(Korrekturläsning och språkgranskning)


ellerströms förlag

• På intet stå, Ulf I. Eriksson.

(Inskrivning av texter, korrekturläsning)


Bokförlaget Vesper

Vinteranteckningar om sommarintryck, Fjodor Dostojevskij.

(Korrekturläsning, språkgranskning och redaktörsarbete)


Ett liv efter födelsen, Ulf I. Eriksson.

(Korrekturläsning, språkgranskning och redaktörsarbete)


Om dumheten, Robert Musil.

(Korrekturläsning, språkgranskning, översättningsgranskning och redaktörsarbete)


Norstedts Akademiska Förlag

Aktiebolagets grundproblem, 4 uppl., Clas Bergström & Per Samuelsson.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Wolters Kluwer

AB 04. En kommentar, Per Samuelsson.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Handelshögskolan, Göteborg

Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar. En analys av sparbankernas

värdeskapande på den avreglerade bankmarknaden i Sverige, Magnus Olsson.

Doktorsavhandling i företagsekonomi (industriell och finansiell ekonomi).

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Citeringens praktiker. Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik,

Gustaf Nelhans. Doktorsavhandling i vetenskapsteori.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Mittuniversitetet, Östersund/Umeå universitet

Samverkan och sekretess. En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser, Rikard Karlsson. Doktorsavhandling i juridik.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik, Helena Tinnerholm Ljunggren. Doktorsavhandling i statsvetenskap.

(Korrekturläsning och språkgranskning)Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin

Korrekturläsning och språkgranskning av forskningsrapporter.


Djupfrysningsbyrån

Allt om djupfryst. Läromedel för gymnasiets Hotell- och restaurangprogram.

(Korrekturläsning och språkgranskning)


Karneval förlag

Minaret, Leila Aboulela. (Korrekturläsning, språk- och översättningsgranskning)

Kärlekens roll, Sue Gerhardt. (Korrekturläsning, språk- och översättningsgranskning)


Smålands museum

Den hemliga sjön. En resa till det småländska höglandet för 9 000 år sedan,

Carl Persson. Doktorsavhandling i arkeologi. (Korrekturläsning och språkgranskning)


Kolon forlag (Norge):

Den engelske kanal, red. Jørn H. Sværen.

(Korrekturläsning av svenskspråkiga texter)


*


Därtill korrekturläsning, språkgranskning och redigering av vetenskapliga artiklar,

studentuppsatser, skönlitterära manus av privatpersoner, hemsidor, med mera.


info(a)olofm.se